Keresés

IGAZ A KÉPLET? TUDÁS + INNOVÁCIÓ = ÜZLETI SIKER A TUDÁSALAPÚ, INNOVATÍV VÁLLALAT - SkillDict

Könczöl Tamás Balázs - innovációs vezető

Az üzletfejlesztés tudásigényének két oldalával naponta találkozhatnak mind a cégvezetők, mind a munkavállalók. Ebben a témában már ismerősként üdvözölhetjük a három éve lapunk hasábjain megjelent SkillDict Zrt. képzési szakértőit. Három év távlatából és egy kétéves pandémia hatását megtapasztalva folytatjuk az üzletfejlesztés tudásigényének témáját Vitéz Gyöngyvér szakmai vezetővel és Könczöl Tamás Balázs innovációs vezetővel, amely sarokpontjai a pandémiás környezetben talán ma még aktuálisabbak, mint akkor...

Sokszor halljuk az innováció és a tudásalapú, innovatív termék fogalmakat az üzleti kommunikációban. De mit is jelent ez valójában a hétköznapokra lefordítva? Az innováció csak egy újabb „buzzword"?

Valóban rengeteg „buzzword", vagyis hívószó forog a médiában, ezek gyorsan jönnek-mennek... Sok cég ezeket csak marketing jelleggel, értékesítési céllal használja, és bizony, kicsit jobban megnézve a terméket/szolgáltatást, számos esetben kiderül: csak üres lufi, nincs mögötte igazi hozzáadott érték, innováció, megfontolandó, hogy szabad-e rá pénzt költeni.

Az innováció valóban fontos egy cég, vállalat üzleti eredményessége szempontjából. A ti szemszögetekből mi kell hozzá, hogy valóban innovatív legyen?

A magán- és céges vásárlók egyre tudatosabbak, körültekintőbbek. Jól megnézik vásárlás előtt, hogy mire, kinél költenek. Napi szinten használják az internetet keresésre is, azonnal meg tudják állapítani, mely termék felel meg nekik legjobban funkció, design és összességében ár-érték arányban. Tehát egyre inkább csak magas színvonalú, értékálló, innovatív termékeket érdemes fejleszteni, mert csak ezeket lehet jól eladni, az értéktelen, korszerűtlen előbb-utóbb eltűnik a piacról.

Mi is sok vállalkozóval, cégvezetővel beszélgetünk. A sikeresebbek arról számolnak be, hogy üzleti területtől függetlenül folyamatosan kutatniuk, fejleszteniük (K+F) kell a termékeiket és szolgáltatásaikat, mert különben lemaradnak az őrült piaci versenyben. Ez alapján mi is azt gondoljuk, hogy a vállalatok üzleti eredményességének alapja kétségtelenül az innováció, a kutatás és a fejlesztés. Ehhez a cégvezető és az innovációért felelős vezetők részéről alapvető fontosságú, hogy kutassák a piaci igényeket, határozott víziójuk legyen a fejlesztési irányról, fáradhatatlanul jobb és jobb terméket/szolgáltatást akarjanak, innovatív szemlélettel tekintsenek cégükre. A vízió mentén dolgozzák ki a cég innovációs stratégiáját és persze operatív tervét is: hogyan, milyen eszközökkel, milyen lépésekben, milyen erőforrásokkal terveznek eljutni az áhított célokhoz.

e-learning

"...A VÁLLALATOK ÜZLETI EREDMÉNYESSÉGÉNEK ALAPJA KÉTSÉGTELENÜL AZ INNOVÁCIÓ, A KUTATÁS ÉS A FEJLESZTÉS."

Szóval megvan az üzleti siker receptje: innováljunk, kutassunk, vizionáljunk és fejlesszünk! Nyilván ez nemcsak kedv, hanem erőforrás kérdése is. Anyagi forrásokon kívül mire van szüksége a cégeknek ehhez?

Valóban, pénz nélkül nehéz innovatív lépéseket tenni. Sok esetben az innováció azonban nem csak pénzkérdés, de ha mégis, jelenleg és a közeljövőben sokféle hazai és EU-s pályázati forrás érhető el a mikro-, kis- és közepes vállalatoknak is, ezeket mindenképpen érdemes követni, használni, sok, kifejezetten K+F innovációs pályázat is elérhető/tervezés alatt van. Az anyagi forrásoknál is fontosabb a magas szintű tudással rendelkező munkavállalók alkalmazása és a meglévő kollégák tudásának, képességeinek folyamatos fejlesztése.

Sokszor, sokan kimondtuk már: a tudás napjaink egyik legfontosabb erőforrása. Ahhoz, hogy egy cég sikeressé váljon, versenyelőnyhöz jusson partnereivel szemben, fontos, hogy az ott dolgozó munkavállalók ismereteiket, tudásukat folyamatosan fejleszteni tudják. Számos cég jelentős versenyelőnytől esik el, mert nem ismeri, alkalmazza, fejleszti kellőképpen munkatársai tudását. Ezt számos hazai és nemzetközi kutatás, de leginkább maga a piac igazolja. Aki ma azt hiszi, hogy egy terméket változatlan formában, 2-3 év múlva is ugyanúgy tud értékesíteni, téved, és ennek súlyos következményei lehetnek a cég üzletmenetére nézve is. Erre csak a tudásalapú vállalatok képesek.

"...A TUDÁS NAPJAINK EGYIK LEGFONTOSABB ERŐFORRÁSA."

Mit jelent, és hogyan alakítható ki a tudásalapú vállalat?

Azok a legsikeresebb vállalatok, amelyek képesek integrálni, hatékonyan menedzselni a belső tudást, a felhalmozott ismereteket, kompetenciákat, illetve képesek azok fejlesztésére, stratégiai és operatív szempontból is.

Ezekre a cégekre jellemző a „tudásalapú vállalat"-szemlélet, amely a legfontosabb erőforrásként értelmezi a szaktudást, a szakmai kompetenciákat, és ennek megfelelően kiemelt fontossággal kezeli azt. Ez persze csak folyamatos innovációval, „naprakész" vállalati tudásbázis és képzési rendszer kiépítésével és folyamatos kompetenciafejlesztéssel, oktatással valósítható meg.

Vállalat szintű tudásbázis, képzési rendszer... Ez mit jelent a gyakorlatban?

Sokszor mondják a cégeknél, kicsit szarkasztikusan, hogy ha a nélkülözhetetlen tudású kulcsmunkavállalót „elüti a villamos", vagyis kiesik a munkája a cég szempontjából, akár meg is állhat a termelés, ami nagyon gyorsan a cég bukását is eredményezheti... Erre stratégiai szemlélettel, operatív tervvel fel lehet készülni, ebben tudunk mi segíteni:

  • minden nélkülözhetetlen vállalati szaktudást be kell gyűjteni tudásmenedzsment-módszerekkel és eszközökkel,
  • ezeket rendszerezni kell, és el kell tárolni strukturált, védett adatbázisban,
  • meg kell oldani a tudás naprakészen tartását – frissítését és folyamatos továbbfejlesztését,
  • létre kell hozni a vállalati képzési modulrendszert, amellyel a cég üzleti sikeressége, működése szempontjából minden szaktudás átadható, és minden kapcsolódó készség fejleszthető,
  • meg kell szervezni a jelenléti, a kevert és az e-learning alapú, folyamatos tudásátadást, vagyis a képzést.
"AZ E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉSEK EREDMÉNYESEK LEHETNEK AZ ÖNÁLLÓ, SAJÁT ÜTEMBEN TÖRTÉNŐ TANULÁSBAN,...."

partner

Miért kell háromféle képzési típus a kollégák, munkatársak fejlesztéséhez?

A képzések, tréningek sokfélék lehetnek, mindig a képzési cél, a célcsoport igényei, a fejlesztés leghatékonyabb képzési formája határozza meg, melyik a legeredményesebb. A cég érdekében mindig ezeket kell szem előtt tartani.

A jelenléti képzések a mai, digitális korban sem veszthetik el jelentőségüket, még akkor sem, ha a két év pandémia alatt legalább 5 évet ugrott a digitális írásbeliség, digitális kultúra színvonala. Sok kompetenciát, készséget csak az oktató, tréner irányításával, személyesen megjelenve a leghatékonyabb fejleszteni. Ilyenek pl. a softskill tréningek, műhelygyakorlatok, társas/csoportos fejlesztések. Tehát minden olyan, amihez „saját élmény" megtapasztalása kell.

Az e-learning alapú képzések eredményesek lehetnek az önálló, saját ütemben történő tanulásban, a gyakorlásban, vizsgáztatásban. Ez nem újdonság már (régen volt „buzzword" :)), sőt, már a hagyományosnak nevezhető e-learning (mintha minden tanuló ugyanazt a lineáris PPT-t kattintgatná végig) mellett elérhető a személyre szabott, adaptív módszertant alkalmazó megoldás is, mint például az általunk fejlesztett SkillToolkit Live! tudásmenedzsment alapú, adaptív e-learning platform. Ez az e-learning alapú tanítás/tanulás viszont valóban hatékonyabb a jelenléti képzéseknél, hiszen egy adaptív e-learning megoldásban ugyanazt a tananyagot a tanulók, tudásuknak, tanulási igényeiknek megfelelően, különböző tanulási bejárási útvonalon tanulhatják, így mindenki fejlődhet önmagához képest is, az őt legeredményesebben fejlesztő tananyagrész tanulásával, gyakorlásával.
A kevert képzések az előző két képzési forma keverékéből állnak, vagyis vannak jelenléti elemek is (pl. előadás, műhelymunka, gyakorlat stb.), és vannak e-learning elemei is, pl. bemeneti mérés, szintre hozó tananyag, önálló tanulás-gyakorlás, próbateszt, vizsgateszt. Ezekből a képzési célnak megfelelően rakhatjuk össze a teljes képzést.

"...SKILLTOOLKIT LIVE! TUDÁSMENEDZSMENT ALAPÚ, ADAPTÍV E-LEARNING PLATFORM. "

Mit jelent, hogy a SkillToolkit Live! tudásmenedzsment alapú?

Egyrészt hatékony, már kipróbált módszerekkel és eszközökkel támogatja a vállalati tudásbázis és a képzési modulrendszer kialakítását. Másrészt mi a tananyag tartalmát nem „hegesztjük össze" statikusan, mint a hagyományos, dokumentumalapú tudásbázisokban és e-learning-ben. A SkillToolkit Live!-ban a tananyagot a tudás elemeiből (szövegek, médiaelemek, fogalmak, magyarázatok, tesztkérdések stb.) építjük fel dinamikusan, mintha egy építményt állítanánk össze LEGO kockákból, így a már felvitt elemekből bármit „ki tudunk rakni". Ez azt jelenti, hogy ha felviszünk egy szöveget, egy fogalmat, egy tesztkérdést vagy képet, videót egy tananyagba, azt bármelyik másik tananyagban, duplikációmentesen, valós időben újra fel tudjuk használni. Ráadásul, ha egy tananyag-elemet módosítunk, az más tananyagokban is azonnal, automatikusan frissül, így sokkal könnyebb naprakészen tartani a vállalati tudást.

Vitéz Gyöngyvér - szakmai vezető

Régóta dolgoztok nagyvállalati, egyetemi körben. A SkillToolkit Live! képzési megoldással tudjátok támogatni a kis- és közepes cégeket is?

Valóban, nemcsak nagyvállalatok, országos, nemzetközi szervezetek és egyetemek munkáját tudjuk támogatni, hanem a kisvállalatokat is.

Számukra olyan megoldást tudunk biztosítani, amelyben beruházás nélkül, egy felhőalapú tárhelyen, kulcsrakész e-learning platformot kapnak alacsony havidíjért, amivel önmaguk, kis betanulási segítséggel tudnak gyorsan és egyszerűen tananyagot szerkeszteni és azzal képzést, vizsgát szervezni.

Jó tanárokként hogyan foglalnátok össze a SkillToolkit Live! szolgáltatásotokat?

A SkillToolkit Live! e-learning platform tudásmenedzsment alapokon, teljeskörűen megoldja a vállalatok tudásának összegyűjtését, rendszerezését, tárolását, módosíthatóságát, a létrehozott tartalmakkal vállalati tudásbázist, képzési portált épít, és segít a képzések megszervezésében, lebonyolításában is, ráadásul a piac leghatékonyabb, duplikációmentes megoldásával.

Mi, az e-learning platform mellett, az ügyfeleink visszajelzése alapján a piac talán legeredményesebb módszertanát is biztosítjuk, és napi szinten támogatjuk a cégeket, a képzési és HR-szakembereket abban, hogy valóban mérhetően, igazolhatóan eredményesebb képzéseket tudjanak fejleszteni a hagyományos e-learning és kevert képzésekhez képest. Hiszünk abban, hogy ez a módszer üzletileg is sikeresebbé teszi partnereinket.

Skilltoolkit elérhetőségiei:

skilldict.com

SZERZŐ: PÉTERVÁRY KATA – Applika System Kft.